Tuyển dụng nhanh ngành Bảo vệ/ An ninh/ Vệ sỹ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 20/01/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Sơn La, Thái Bình

 VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Ninh Thuận, Tây Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 08/02/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu
 08/02/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 10/02/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm